2013. november 10., vasárnap

Mitológia Percy Jackson-módra / Héroszok: Héraklész (Herkules)

Herkules hivatalos illusztrációja
a Heroes of Olympus-sorozathoz
Héraklész / Herkules, születési nevén Alkaiosz, talán a leghíresebb görög mitológiai hős, aki Zeusz és Alkméné tirünszi királyné gyermeke. Kaiszareiai Euszebiosz számításai szerint Héraklész nagyjából i. e. 1264-ben született és i. e. 1226-ban halt meg. (Euszebiosz számítása sokáig nagyon korai időpontnak tűnt, de a trójai háborúra vonatkozó mai ismeretek alapján inkább meglepően pontos.)

A hős születése
Alkméné nagyon tetszett a főistennek (egyébként déd- és ükunokája is egyben a királyné), ezért amikor Amphitrüón épp Alkméné kezének elnyeréséért harcolt és a menyasszony epedve várta vőlegénye hazatértét, Zeusz magára öltötte Amphitrüón alakját és így látogatta meg a lányt.
Zeusz tudott Héraklész születéséről és nem csak azért, mert az istenek királyaként mindenre rálátással rendelkezett, hanem azért is, mert Alkméné az ő fiával volt várandós.

Mikor elérkezett a nap, hogy Héraklész megszülessen, Zeusz az istenek tanácsán azt jósolta, hogy aznap jön világra a legnagyobb hős és Perszeusz ezen sarja lesz Mükéné királya. Héra azonnal megsejtette, hogy ismét egy szerelmi kalandról van szó (hiszen a nagy Perszeusz is Zeusz fia volt), ezért bosszút esküdött. 
Héraklésznek volt egy fél-ikertestvére; hiszen azon az éjszakán, amikor Alkméné találkozott Zeusszal, utána együtt volt férjével is, így lett Iphiklész Herkules féltestvére.

Héraklész a nagyapja, Alkaiosz tirünszi király után kapta eredeti nevét. Héraklészként, illetve Herkulesként csak később kezdték el emlegetni, mondván Héra által vívta ki dicsőségét. Héra ehhez a dicsőséghez akaratán kívül járult hozzá, hiszen férje hűtlenségét akarta megbosszulni rajta, és mindig csapdákat eszelt ki Héraklésznak, de ő sikeresen vette az akadályokat. Héraklész még a bölcsőben feküdt, amikor Héra két kígyót küldött elpusztítására, de ő mindkettőt megfojtotta.

Herkules hírnevet szerez magának
Ereje és ügyessége ámulatba ejtette nevelőapját, aki gondoskodott róla, hogy a fiú a legjobb tanítást kapja, jobbat, mint tulajdon fia, Iphiklész.
Amphitrüón látva hatalmas erejét és szörnyű viselkedését, úgy döntött, messzire száműzi Héraklészt; elküldte a marhacsordájához, hogy ott a jószágokat legeltesse. Az ifjú hős jól érezte magát itt.

Később nyugtalanította, hogy garázdálkodik a Kitharion-hegyen egy oroszlán, ami egyaránt pusztítja az állatokat és embereket. Ezért úgy döntött, végez vele. Az oroszlán leterítése után annak lenyúzott bőrét köpenyként, a koponyáját és a felső állkapcsát pedig sisakként viselte.
18 éves koráig élt a hegyen, amikor úgy döntött, otthagyja azt és szétnéz a nagyvilágban. Egy óriási kőrisfa törzséből dorongot faragott magának, az oroszlán bőrét a vállára terítette, Hermésztől kardot, Apollóntól íjat és nyilakat, Pallasz Athénétől peploszt (gyapjúból készült, varrás nélküli ruhadarab, melynek egyik fele nyitott), Héphaisztosztól arany páncélt kapott, és elindult Thébai felé.
Az úton találkozott Erginosz orkhomenoszi király adószedőivel, mivel Héraklész nem tartotta igazságosnak az adót és az adószedők sértegették is, ezért Héraklész levágta fülüket és orrukat, és hátrakötözött kézzel küldte őket haza.
Nemsokára Erginosz válaszolt a sértésre és hadseregével megjelent Thébainál. A város védelmét Héraklész látta el, aki visszaverte a támadókat. Kreón király hálából neki adta lányát, Megarát és fele palotáját, Héraklész pedig letelepedett Thébaiban. Nemsokára három gyermekük született.

Héra – látva a hérosz sikereit – újra közbeavatkozott és tébolyt bocsátott Héraklészre. Előzménye volt ennek, hogy Lükosz Héraklész halálhírét hallotta, majd Kreónt letaszította a trónról. Megarát és gyermekeit is meg akarta ölni, mert félt, hogy Kreón unokái egyszer majd bosszút állnak rajta. Héraklész hazatért, és leszámolt Lükosszal, de őrültségi rohamában saját kezűleg végzett mindhárom gyermekével és testvérének, Iphiklésznek is megölte két gyermekét. Ekkor jött Héra igazi bosszúja: újra megvilágosította Héraklész elméjét. Mivel gyilkosságot követett el, el kellett hagynia a várost, ekkor hagyta el feleségét, Megarát is szégyenében.
Héraklészt nagyon megviselte szörnyű tette, és Delphoiba indult, hogy magától Apollóntól kérjen tanácsot, hogyan szabadulhatna meg bűnétől. Az isten Püthián keresztül azt mondta, menjen el Mükéné királyához, Eurüsztheuszhoz, és szegődjön tizenkét évre a szolgálatába, és ha elvégez tíz feladatot, amit Eurüsztheusz határoz meg számára, akkor megtisztul a gyalázattól és a bűntől, és elnyeri a halhatatlanságot. Püthia ekkor nevezte először Héraklész néven. A tíz munkából végül tizenkettő lett, mert Eurüsztheusz kettőt nem fogadott el. 

A 10 + 2 feladat
A feladatokban szereplő szörnyek ismerősek lehetnek a "Percy Jackson és az olimposziak" sorozatból is (a 12 feladatot röviden EZEN az oldalon elolvashatod):
 1. Megölni a nemeai oroszlánt
 2. Megölni a Hüdrát (hidra)
 3. A kerüneiai szarvas elfogása
 4. Az erümanthoszi vadkan elfogása
 5. Augeiasz istállóinak kitakarítása
 6. A sztümphaloszi madarak kiirtása
 7. Minósz bikájának elfogása
 8. Diomédész emberhús-evő lovainak elfogása
 9. Hippolüté (amazon királynő) övének megszerzése
 10. Gérüón marháinak elhajtása
 11. Heszperiszek (Heszperidák) kertjéből Héra almáinak megszerzése
 12. Kerberosz, a háromfejű kutya felhozatala az Alvilágból
Herkules további élete dióhéjban
A tizenkét  munka elvégzése után Héraklész ismét újabb és újabb vállalkozásba fogott s valamennyit ragyogó sikerrel teljesítette. Indulatos természete viszont sok meggondolatlanságra sarkallta. És minden alkalommal ismét bűnhődnie kellett. Mikor végül elérkezett a szabadulása ideje, újból visszatért Tirünszbe, de nyomban hadjáratot indított Trója ellen.
Héraklész nevezetes vállalkozása, Élisz városának meghódítása után, a győzelem emlékére alapította az olümpiai játékokat. S természetesen, az első olümpiai versenyen valamennyi versenyszámban ő maga lett a győztes. Kivéve a birkózást, melyben ellenfél híján apja, Zeusz állt ki vele és a viadal döntetlenül ért véget.

Lüdiában Omphalétől is született három fia. Ismét jócselekedeteket tett, legyőzte az epheszoszi kekrópidákat, az auliszi Szüneuszt és Xenodokét megölte. Dolikhé szigetén megtalálta Ikarosz partra vetett holttestét és eltemette, ettől kezdve nevezik a helyet Ikariának. Ennek emlékére Daidalosz életnagyságú szobrot készített Héraklészről.

Részt vett az argonauták kalandjában és a kalüdóni vadkanvadászaton, valamint Omphalé egyik szolgálójától is született egy fia, Alkaiosz.
Ezután Phlegraiban harcolt a titánok ellen, akik hatalmas károkat okoztak Paliénében. Alküoneusz (Gaia gyermeke) ráadásul szülőföldjén halhatatlan volt. A titánok a Moirák szerint isten kezétől nem halhattak meg, csak halandótól. Gaia ezt meghallva varázsfüvet keresett, hogy gyermekeit megóvja a halandóktól, de Zeusz megelőzte, és elpusztította a füvet. Zeusz Héraklész segítségét kérte. Héraklész lenyilazta Alküoneuszt, aki a földre esett, és rögtön újra is éledt. Ekkor Héraklész elvitte Paliénéből, és megölte. A csata folytatódott, az olimposzi istenek serege egyesült erővel legyőzte a titánokat, mégpedig úgy, hogy valamilyen módon megsebezték, mozgásképtelenné tették azokat, majd Héraklész sorban lenyilazta őket.

Herkules halhatatlanná válása
A Herkules csillagkép
Még sok egyéb hőstettet is fűznek a nevéhez. Tulajdonképpen leszámolt kora összes gonosztevőjével és szörnyetegével. Több hadjáratot vezetett, melyek között volt sikeres és sikertelen akció is. 

Nesszusz, a kentaur elrabolta Héraklész feleségét, Déneirát, mire Héraklész lenyilazta őt. Eljátszván, hogy halálában jóvá akarja tenni a történteket, a kentaur elmondta Déneirának, hogyan készítsen szerelmi bájitalt állítólagos varázserejű véréből, tudván, hogy azt már átitatta a Hüdra halálos mérge, melybe Héraklész a nyilait mártotta. Nesszusz halála után Déneira, akit kétségbe ejtett férje legutolsó félrelépése, bedörzsölte a bájitalt férje ingébe. Az inget felvéve Héraklész borzalmas fájdalmakat élt át és rájött, hogy nem tudja levetni azt. Végül egy halotti máglyán elégette magát, hogy véget vessen a fájdalomnak.

Halála előtt Zeusz nem hagyta magára fiát, Athéné aranykocsin ereszkedett le érte és felvitte Héraklészt az Olimposzra, ahol halhatatlanná vált és az istenek kapusa lett. Itt megbékélt Hérával és feleségül vette annak lányát, Hébét.
Rendszeres tevékenysége, hogy a vadászatról megtérő Artemisznek segít az elejtett vadakat megnyúzni és feldarabolni. Az égen ma is a Herkules csillagkép formájában látható. 

Bővebben itt olvashatsz Héraklész életéről és tetteiről:

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése