2013. szeptember 21., szombat

Mitológia Percy Jackson-módra / Héroszok: Perszeusz

forrás: TheArtClasses
Perszeusz 'Percy' Jackson nevét az egyik görög hérosz (hős, egy isten és egy halandó félvér gyermeke) után kapta, akit Perszeusznak hívtak. Perszeusz a görög mitológiában Zeusz (az Istenek Királya, a villámlás és az ég ura) és Danaé (halandó asszony) fia.

Az eredeti történet szerint Akrisziosz, Argosz királya, azt a jóslatot kapta, hogy lányától való unokája fogja majd megölni őt. Akriszosz megijedt és egy föld alatti termet építtetett és abba záratta lányát, Danaét. De Zeusz arannyá változott és a tető nyílásán át mint aranyeső hullott Danaéra. Így ült nászt Zeusz az argoszi királylánnyal.

Mikor megszületett Zeusz és Danaé fia, Perszeusz, Akrisziosz egy ládába zárta lányát és unokáját, úgy vetette őket a tengerbe. A ládát Szeriphosz szigethez sodorta az ár; ott egy kis halászhajó megtalálta az elhagyott ládát, ami egy halott asszonyt és egy élő csecsemőt rejtett. A hajóban utazó férfi hazavitte a babát. A halász feleségével együtt felnevelte Perszeuszt, aki szép szál legénnyé serdült és folytatta apja mesterségét, a halászatot. Elzarándokoltak kis hajójukkal Zeusz kolosszusáig, amit éppen érkezésükkor döntött a tengerbe egy sereg katona. A szobor szerencsére nem tett kárt a hajóban, azonban megjelent a dühös Hádész, aki a katonákra alvilági lények tömegét küldte, a védtelen hajót pedig egyetlen mozdulattal elsüllyesztette.

Csak Perszeusz élte túl a szörnyű katasztrófát, akit a katonák Argosz városába vittek egyenesen a király elé. Az udvarban mulatoztak, mindenki jókedvű volt és isteneikről elfeledkezve az emberek a király lányának szépségét Aphroditéhez hasonlították. Ez már végképp kihozta Zeuszt a béketűréséből, és megengedte Hádésznak, hogy megbüntesse az embereket, így az Alvilág Ura nekilátott, hogy megvalósítsa sötét célját. Ellátogatott Argoszba, hogy közölje az ott élőkkel: 10 nap múlva rájuk uszítja a rettenetes Krakent, de, ha feláldozzák Androméda hercegnőt - akit Aphroditéhez hasonlítottak -, akkor elmarad a büntetés.
 
Nem akarták feláldozni a király lányát, ezért Perszeusz egy küldetésre indult, hogy megmentse Androméda hercegnőt és a város népét. Tette végrehajtásában két isten segítette őt: Pallasz Athéné, aki rávette a nimfákat, hogy adják neki Hádész láthatatlanná tevő sisakját, egy pár szárnyas sarut és egy bűvös tarisznyát; Hermész pedig egy sarlóval fegyverezte fel Perszeuszt. Így már könnyen végre lehetett hajtani a feladatot: amikor Perszeusz a Gorgókhoz érkezett, azok már aludtak, szárnyas sarujában a magasba szökkent és levágta a "kígyóhajú" Medúza fejét, eközben csak az Athénétől kapott pajzsban visszatükröződve látta a szörny tekintetének tükörképét, így Perszeusz nem változott kőszoborrá. Medúza nyakából előpattant Pégaszosz és Khrüszaór gigász. Medúza nővérei hiába keresték a gyilkost, hiszen Perszeusz a sisakban láthatatlan volt.

A városba visszaérve megmentette Andromédát. Perszeusz megvárta, míg a rémes Kraken előjött a vízből. Nagy csatába keveredett vele, s végül kivette ezüst tarisznyájából a Gorgó fejét, megmutatta ellenfelének, aki erre kővé vált. Androméda végig figyelte a küzdelmet és szerencsére nem pillantott Medúza fejére. A hercegnő hálásan mosolygott megmentőjére, és rögtön egymásba szerettek. Perszeusz visszavitte Andromédát a szüleihez, és feleségül kérte. Androméda Perszeusszal együtt tért vissza Szeriphosz szigetére.
Perszeusz Medúza fejét Athénének ajándékozta, aki a pajzsára tette azt (ezért Athénét gyakran a Gorgó-fejes pajzzsal ábrázolták az ókori művészek).

Pauszaniasz (görög író) szerint Perszeusz nem tért vissza Argoszba, hanem a larisszai atlétikai játékokra ment. Itt feltalálta a diszkoszvetést, és éppen bemutatót tartott a nézőknek, amikor Akrisziosz belépett a diszkosz pályájára. Így az elrepülő diszkosz eltalálta, és ha véletlenül is, de tényleg unokája kezétől halt meg.
Apollodórosz (görög költő) változata szerint Perszeusz önkéntes száműzetésbe vonult Thesszáliába. Itt Larissza királya halotti játékokat szervezett apja emlékére. Perszeusz beszállt a versenybe és véletlenül eltalálta Akriszioszt, aki azonnal meghalt.

Perszeusznak hét fia született Andromédától: Perszész, Héleiosz, Élektrüón, Alkaiosz, Mésztor, Szthenelosz és Künurosz, és két lánya: Gorgophoné és Autokhthoé. Perszész lett az őse a perzsa császároknak. Perszeusz és Androméda még sokáig éltek boldogságban.

Perszeusz volt az egyetlen az olyan hős a görög mitológiában, akinek boldog véget ért élete! Ezért választotta Sally Jackson is a Perszeusz nevet fiának, akit később mi Percy Jackson néven ismerhettünk meg.
Segítségemre volt a Literatura!

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése