2015. január 25., vasárnap

Olimposzi történetek, 19. rész: Héra dühbe gurul

Történelmi gyorstalpaló félisteneknek és Percy Jackson-rajongóknak! Ehhez az új bejegyzéssorozathoz az oldalon eddig közzétett adatok, szereplő leírások és a Percy Jackson's Greek Gods kalauz szolgáltatják az információkat. Egyes bejegyzések tartalmaznak majd idézeteket és hivatalos illusztrációkat az imént említett kalauzból! 
Az összefoglalók és fordítások mind saját munkák! Kérem ezeket tiszteletben tartani! Ha felhasználod bármilyen célra, akkor pontosan hivatkozz az itteni forrásra és KÉRJ ENGEDÉLYT tőlem! ~ Geri

Héra dühbe gurul

Héra (régebbi hivatalos illusztráció)
Héra remélte, hogy Zeusz sokkal figyelmesebb férj lesz az Ixion-incidens után, de megint csalódnia kellett. Zeusz úgy vélte, Héra becsületének megóvása után ismét kijár egy kis játszadozás.
"Ha megpróbálnám elmesélni neked az összes alkalmat, amikor Héra bosszút állt Zeusz barátnőin, itt lennénk egy évszázadig. Ez lett Héra teljes munkaidős állása." - Percy Jackson
Azonban az egyik halandó lány igazán kihúzta a gyufát Héránál. Szemelé hercegnő volt egy görög városban, Thébában. Senki sem merte nagy dobra verni, de Szemelé volt generációjának talán legszebb halandója, olyan gyönyörű, mint egy istennő, talán még Héránál is szebb.

Zeusz gyakran ellátogatott Thébába, ami feltűnt Hérának, de a főisten sokkal okosabb volt feleségénél. Az istenek királynőjének egyetlen alkalommal sem sikerült rajta kapnia férjét Szemelével. Egyik nap arany felhő formájában Théba felett lebegett, amikor észrevett valami szokatlant. Meglátta Zeuszt álruhában, amint kilépett a város egyik előkelő házából, majd utána megjelent az ajtóban Szemelé is, aki integetett a távozó férfinek. Ahogy Héra tekintete elidőzött az ajtóban ácsorgó hercegnőn, valami rögtön szemet szúrt neki, a lány kétség kívül terhes volt. Az istennőt elöntötte a düh.

"Héra vicsorgott és magában mérgelődött, de nem tudta egyszerre megölni a lányt. Még ha Zeusz egy semmirekellő szemétláda is volt, ő volt legerősebb semmirekellő szemétláda. Ha megtudná, hogy Héra megölte az egyik barátnőjét, akkor mérhetetlen fájdalmat és szenvedést okozna feleségének. Hérának trükkösen kellett eljárnia." - Rick Riordan, Percy Jackson's Greek Gods
Héra aranyló felhő formájában leereszkedett a városba és egy öregasszony alakját öltötte fel, majd bekopogott Szemelé házának ajtaján. Szemelé azt hitte, hogy gyermekkori dajkája látogatta meg, Beroé, csak a hölgy időközben alaposan megöregedett. Héra szemberebbenés nélkül hozzálátott színészi alakításához.
A fiatal leány körbevezette látogatóját az otthonában, és Héra szája tátva maradt a csodálkozástól, hiszen a ház közel olyan pompás volt, akár csak az olimposzi palota egyik lakosztálya, ha nem jobb annál. Beszélgetésük egyre inkább növelte Héra bosszúvágyát. Szemelé beszámolt udvarlójáról is, aki mindenféle csecse-becsével elhalmozta őt, talán még szebbekkel és ragyogóbbakkal, mint addig Hérát. A lelkes lány nem bírta magában tartani és kikotyogta, hogy udvarlója nem más, mint Zeusz.
"- Nos... Zeusz - vallotta be Szemelé. - Az Ég Ura. A teremtés királya.
Héra hitetlenkedést színlelve bámult rá. Aztán együtt érzően felsóhajtott - Ó, szegény leány. Szegény, szegény leány.
Szemelé pislogott. Nem ilyen reakcióra számított. - De... a világegyetem királyával járok!
Héra felhorkantott. - Tehát ezt állítja. Mennyi férfi mondta már ezt ezelőtt? Mondjuk, mindegyik! Honnan tudod, hogy valóban egy isten és nem csak egyike azon néhány gazdag és öreg patkánynak, aki úgy tesz, mintha isten lenne?
Szemelé elvörösödött. - De azt mondta, ő Zeusz. És nagyon... isteninek tűnik.
- Tett valamit, amivel ezt bebizonyította?
- Hát, nem igazán.
Héra úgy tett, mintha gondolkodna a problémán. - Ő a gyermeked atyja. Tudnod kell az igazat. Mondta, hogy bármit megtenne érted?
- Igen! Megígérte!
- Kérd, hogy esküdjön meg rá - tanácsolta Héra. - Vedd rá, hogy jelenjen meg előtted úgy, mint Héra előtt, igazi isteni alakjában. Ez az egyetlen módja, hogy megtudd az igazságot.
Szemelé eltöprengett ezen. - Veszélyesen hangzik.
- Nem, ha igazán szeret! Vagy... nem vagy olyan jó, mint Héra?
- De.
- És olyan szép?
- Szebb. Zeusz mondta így nekem.
Héra olyan erősen összeszorította állkapcsát, hogy egyik halhatatlan foga megrepedt. - Akkor tedd meg. Ha Héra is tud bánni Zeusz isteni alakjával, te miért ne tudnál! Remélem, ő valójában Zeusz, kedveském. Őszintén! De, biztosnak kell lenned benne. Gyermeked jövője a tét. És mikor jön vissza?
- Hamarosan.
- Nos, ne vesztegesd az időt! - mondta Héra. - Csodás fejlemények, de most mennem kell. Van némi... idős hölgyes dolgom." - Rick Riordan, Percy Jackson's Greek Gods
Mikor Zeusz hamarosan visszatért, rögtön észrevette, hogy valami nem stimmel a barátnőjével. Szemelé egy olyan ajándékot akart Zeusztól, amiben Hérának is része lehetett.
"- Amit csak akarsz - mondta Zeusz.
- Ígéred?
Zeusz nagylelkűen széttárta karjait. - Esküszöm a Sztüx-folyóra. Kérj bármilyen szívességet és máris a tiéd.
- Jó. - Szemelé engedélyezett magának egy röpke mosolyt. - Azt akarom, hogy jelenjél meg előttem igazi isteni formádban, ahogy megjelensz Hérának is.
Zeusz mély levegőt vett. - Ó... rossz ötlet, baby. Kérj inkább valami mást.
- Nem! - Szemelé toporzékolni kezdett. - Azt mondtad, akármit. Bizonyítok akarok arra, hogy tényleg isten vagy. Vagyok annyira jó, mint Héra! Szeretnélek úgy látni, ahogyan ő lát téged.
- De, egy isten igazi alakja... nem halandók szemének való. Különösen a terhes halandóknak nem. Különösen azon terhes halandóknak nem, akik szeretnének pár másodpercnél tovább élni.
- Megbirkózom vele - mondta Szemelé. - Tudom, menni fog." - Rick Riordan, PJ's Greek Gods
Zeusz tartott a következményektől, de esküt tett a Sztüx-folyóra, így nem visszakozhatott. Tudta, hogy Szemelé harcias lány, akárcsak apja, Kadmosz, a híres thébai hős.
Zeusz meggyőződött róla, hogy barátnője készen áll, majd elkezdett átváltozni. Halandó álruhája elégett, a férfi átalakult egy hatalmas tűzoszloppá, ami körül villámok cikáztak, olyan volt, akár egy szupernóva. A szobában minden a tűz martalékává vált, az ajtó pedig kirepült a helyéről. Szemelé porrá vált, viszont babája túlélte, hiszen isteni gyermeket hordott a szíve alatt. Mivel a baba még nem fejlődött ki rendesen, ezért Zeusz egyik villámával sebet ejtett saját jobb combján és belehelyezte a gyermekét, majd összevarrta a sebet.
"Srácok... ne próbáljátok ki otthon! Nem fog működni!" - Percy Jackson
Mindazonáltal a gyermek életben maradt apja combjában, folyamatosan fejlődött és egyre csak növekedett. Amikor a baba készen állt, Zeusz kiszabadította és ő lett Dionüszosz isten. - Az ő sztoriját később megismerhetjük. -
***
Zeusz másik "híres" barátnője Aigina volt. Zeusz felajánlotta a lánynak, hogy menjenek el kettesben egy titkos szigetre. Aigina hallott Szemelé történetéről, így próbált óvatos lenni. Zeusz átváltozott egy hatalmas sassá, hátára kapta barátnőjét és elrepültek a szigetre, ami azóta Aigina nevét viseli.
Zeusz ezúttal megúszta, Héra nem szerzett tudomást az ügyről, csak miután a lány évekkel később meghalt. Aigina és Zeusz fia volt azon a szigeten a király. Héra ki volt kelve magából, hogy nem tudta megbüntetni személyesen férje szeretőjét. Így kiterjesztette haragját a fiúra.
Zeusz gyermekét Aiakosznak hívták. Aiakosz éppen háborúra készülődött, összehívta seregeit, hogy megvédhessék a királyságot. Héra megidézett egy hatalmas kígyót, amit beledobott a sziget egyetlen folyójába, a kígyó mérge megfertőzte a vízellátást, így a sziget lakosságának nagy része meghalt.
Aiakosz életben maradt és imádkozni kezdett Zeuszhoz a palota kertjében. Azt kérte, bárcsak a körülötte szorgoskodó hangyákat egy sereggé lehetne változtatni. Apja tüstént erős férfiakká változtatta a hangyákat, és Aiakosz előtt egy több ezer főből álló, fekete-piros páncélt viselő sereg termett. A sereg tagjai hihetetlenül erősek, szívósak és fegyelmezettek volt, őket Mürmidónoknak nevezték és ők lettek Görögország leghíresebb elit harci egysége. Később Akhilleusz lett a vezetőjük.
"Lehetséges, hogy már hallottál róla, vagy legalábbis a sarkáról." - Percy Jackson
***
Jöjjön az utolsó dolog Hérával kapcsolatban. A következő rövid sztori elég zavaros, ellenségből barátok, barátból ellenségek... Bonyolult.
Poszeidón és Héra kapcsolata éppen ilyen volt. Eleinte nem jöttek ki túlságosan jól egymással. Tény, hogy mindketten ugyanazt a görög királyságot szemelték ki maguknak, Argoszt. Akkoriban nagy dolognak számított, ha egy városnak védőistene volt. Még nagyobb dolognak számított, melyik isten, melyik városnak a patrónusa akart lenni.
Argosz akkoriban biztosan szép hely lehetett, ha mindkét istennek fájt rá a foga. 
"A király Héra mellett döntött. Valószínűleg nem akarta, hogy a város kígyóméregtől haljon meg." - Percy Jackson
Héra el volt ragadtatva, míg Poszeidón dühbe gurult. A tengeristen haragjában elárasztotta a várost, de Héra rimánkodására visszaszorította a vizeket... Olyannyira visszaszorította, hogy minden patak, tó, folyó kiszáradt a város környékén.
Héra megint panaszáradatba kezdett, már-már egy hatalmas összecsapás szélére keveredtek egymással. Végül Poszeidón megenyhült, hagyta, hogy a víz egy része visszatérjen a királyságba. Argosz még így is nagyon száraz hely maradt, kivéve eső idején, mert akkor megteltek a patakok. Így vált Héra Argosz védőszentjévé, ami később hasznosnak bizonyult egy Jászon nevű hős számára, aki egy hősökből álló csapatot, az Argonautákat vezette. De, ez egy másik sztori.
A lényeg, hogy később Héra és Poszeidón kapcsolata megenyhült, képesek voltak együtt dolgozni.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése